Fonts chữ - Guru Design
Nên chọn font chữ nào cho thương hiệu của bạn?

Lựa chọn font chữ thương hiệu có tính cách không đồng nhất với bản sắc tính cách & thông điệp, có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đến truyền thông và giảm hiệu quả xây dựng thương hiệu.        Không quá khi nói rằng mỗi font chữ khi sinh ra đã mang trên mình những nét cá tính khác nhau. Có những font chữ khi mới nhìn […]